Snack's 1967
Follow @caaliyyee
HomepageKitaabotaBlogWaa'ee
Baga nagaan dhuftan kun toora interneetii Istiriimii Saayinsii uumamaa, Herreegee fi ICT Kolleejjii Barsiisotaa Jimmaa ti. Weebsaayiitiin kun barnoota elearning babal'suuf kan hundaa'e dha.
E-learning Resources
Baayoloojii
Keemistirii
Fiiziksii
Herreega
ICT

Copyright to Jimma Teachers College Natural Science, Mathematics and ICT Steam


United StatesUnited States